A fost lansat apelul dedicat investițiilor productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a publicat în data de 30 august 2023, Ghidul Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Solicitanții eligibili sunt societățile constituie în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (are sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel târziu la momentul primei plăți) și au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Alocarea financiară este de 19.306.216,00 euro.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile aferentă cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite:

  • Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 20.000 Euro;
  • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 200.000 Euro.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de maxim 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Acțiunea sprijinită în cadrul acestui apel de proiecte vizează creșterea competitivității microîntreprinderilor, prin următoarele tipuri de investiții:

  • Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale microîntreprinderilor;
  • Suport în achiziționarea de către microîntreprinderi a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate;
  • Investiții în construirea/extinderea spațiilor de producție/prestări servicii.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse în perioada: 9 octombrie 2023, ora 10:00 – 4 aprilie 2024, ora 10:00.

 

Sursa: ADR Nord-Vest

Privacy Policy Settings