ADR Nord-Vest a lansat 3 apeluri dedicate IMM-urilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a publicat ghidurile finale pentru următoarele linii de finanțare:

131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Solicitanți eligibili: IMM-urilor înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Alocare financiară: 46.714.503,60 euro.

Activități eligibile

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție și prestare servicii, inclusiv a utilităților aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe de tipul:
  • Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru);
  • Aparate și instalații de măsurare, control și reglare;
  • Utilaje și instalații de transport și ridicat;
  • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale.
 • Achiziționarea de instalații sau echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă sau energie biotermală) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțarea;
 • Activități privind achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

 Activități eligibile conexe

 • consultanță pentru managementul proiectului sau pentru scrierea cererii de finanțare
 • alte activități de tipul celor exemplificate mai sus dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PRNV 2021-2027 și dacă se justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 18 septembrie 2023, ora 10:00 – 18 martie 2024, ora 10:00.

131.C – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologie

Solicitanți eligibili: IMM-urilor înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Alocare financiară: 20.000.000,00 euro.

Activități eligibile

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție și prestare servicii, inclusiv a utilităților aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe de tipul:
  • Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru);
  • Aparate și instalații de măsurare, control și reglare;
  • Utilaje și instalații de transport și ridicat;
  • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale.
 • Achiziționarea de instalații sau echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă sau energie biotermală) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțarea;
 • Activități privind achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Activități eligibile conexe

 • consultanță pentru managementul proiectului sau pentru scrierea cererii de finanțare
 • alte activități de tipul celor exemplificate mai sus dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PRNV 2021-2027 și dacă se justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 12 septembrie 2023, ora 10:00 – 11 martie 2024, ora 10:00.

131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate

Solicitanți eligibili: IMM-urilor înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Alocare financiară: 15.000.000,00 euro.

Activități eligibile

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție și prestare servicii, inclusiv a utilităților aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe de tipul:
  • Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru);
  • Aparate și instalații de măsurare, control și reglare;
  • Utilaje și instalații de transport și ridicat;
  • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale.
 • Achiziționarea de instalații sau echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă sau energie biotermală) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțarea;
 • Activități privind achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Activități eligibile conexe

 • consultanță pentru managementul proiectului sau pentru scrierea cererii de finanțare
 • alte activități de tipul celor exemplificate mai sus dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PRNV 2021-2027 și dacă se justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 14 septembrie 2023, ora 10:00 – 13 martie 2024, ora 10:00.

Sursa: ADR Nord-Vest

Privacy Policy Settings