Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest lansează în consultare publică 5 noi ghiduri dedicate IMM-urilor!

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a lansat pe 29 martie 2023, în consultare publică, 5 noi ghiduri ale solicitantului.

 1. Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Solicitanții eligibili: societățile comerciale care se încadrează în categoria IMM-urilor, înființate cel târziu în data 03 ianuarie 2022, înregistrate în Regiunea Nord Vest.

Alocarea apelului de proiecte este de 16.764.706 EUR.

Valoarea totală nerambursabilă:

 • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 10.000 EUR;
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 100.000 EUR.

Tipuri de investiții eligibile: imobilizări corporale (mijloace fixe) și necorporale, precum și servicii de digitalizare.

 

 1. Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest

Solicitanții eligibili: societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor înregistrate în regiunea de Dezvoltare Nord Vest.

Alocarea apelului de proiecte de proiecte este de 19.306.216,00 EUR.

Valoarea totală nerambursabilă a cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite:

 • Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 20.000 EUR;
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 200.000 EUR.

Tipuri de acțiuni sprijinite:

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
 • construirea/extinderea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii;
 • suport în achiziționarea de către microîntreprinderi a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, programe;
 • valorificarea de către microîntreprinderi a rezultatelor cercetării.

 

 1. Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Solicitanții eligibili: societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban și rural înregistrate în regiunea Nord Vest.

Alocarea apelului de proiecte este de 46.714.503,60 EUR.

Valoarea totală nerambursabilă a cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite:

 • Valoarea minimă nerambursabilă a ajutorului de stat regional și/sau minimis pentru proiect este de 200.000 EUR;
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect ce include atât ajutor de stat regional cât și/sau ajutor de minimis este de 1.500.000 EUR.

Tipuri de acțiuni sprijinite:

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
 • investiții în tehnici avansate de producție;
 • suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate
 • valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
 • valorificarea unor rezultate de cercetare

 

 1. Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii

Solicitanții eligibili: societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban și rural, înregistrate în regiunea Nord Vest.

Alocarea apelului de proiecte este de 46.714.503,60 EUR.

Valoarea totală nerambursabilă a cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite:

 • Valoarea minimă nerambursabilă a ajutorului de stat regional și/sau minimis pentru proiect este de 200.000 EUR;
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect ce include atât ajutor de stat regional cât și/sau ajutor de minimis este de 1.500.000 EUR.

 Tipuri de acțiuni sprijinite:

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
 • investiții în tehnici avansate de producție;
 • suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate;
 • valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
 • valorificarea unor rezultate de cercetare

 

5. Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate

Solicitanții eligibili: societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban și rural, înregistrate în regiunea Nord Vest.

Alocarea apelululi de proiecte este de 46.714.503,60 EUR.

Valoarea totală nerambursabilă a cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite:

 • Valoarea minimă nerambursabilă a ajutorului de stat regional și/sau minimis pentru proiect este de 200.000 EUR;
 • Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect ce include atât ajutor de stat regional cât și/sau ajutor de minimis este de 1.500.000 EUR.

Tipuri de acțiuni sprijinite:

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
 • investiții în tehnici avansate de producție;
 • suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate
 • valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
 • valorificarea unor rezultate de cercetare

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 12 aprilie 2023.

Sursa: ADR Nord-Vest

Privacy Policy Settings