Apel POR 2.2 dedicat IMM-urilor din toată țara

A fost lansat spre consultare publică ghidul solicitantului aferent Priorității de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Apelul se adreseaza tuturor regiunilor de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, mai puțin București-Ilfov.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Pentru prezentului apel de proiecte se alocă 150 mil. EUR, iar valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minim 2 mil. EUR și maxim 6 mil. EUR.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Categorii de cheltuieli eligibile:

  • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
  • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
  • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
  • Cheltuieli pentru investiţia de bază
  • Alte cheltuieli (organizare de şantier, diverse şi neprevăzute)

 

Ghidul solicitantului se afla în consultarea publică pâna în data de 29 mai 2020.

Privacy Policy Settings