Calendar actualizat apeluri PNDR 2021

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat calendarul actualizat care anunţă deschiderea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiţii pentru măsurile finanţate prin FEADR.

În luna octombrie urmează a se lansa doua apeluri pe activități non-agricole, conform calendarului de mai jos:

Nr. crt

Submăsuri/Măsuri Perioadă derulare sesiune

Alocare disponibilă – euro

1.

sM 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” 28 iulie – 31 octombrie 2021

31.200.000

2.

sM 9.1 ”Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” 29 iulie – 29 octombrie 2021

6.769.295

3.

sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 27 august – 26 noiembrie 2021 100.000.000, din care:

• 70.000.000 NAȚIONAL

• 30.000.000 MONTAN

4. sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” 27 august – 26 noiembrie 2021

87.000.000, din care:

• 60.900.000 NAȚIONAL

• 26.100.000 MONTAN

5.

sM 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” 27 august – 26 noiembrie 2021 40.000.000

6.

sM 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – sectorul pomicol” 27 august – 26 noiembrie 2021 10.000.000
7. Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă sM 8.1 15 septembrie 2021 – 28 februarie 2022

6.537.930

8. sM 5.1 „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale” 20 septembrie – 20 decembrie 2021

6.281.305

9.

sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor agricole” 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022

182.777.722, din care:

• 143.611.067 – Sprijin pentru investiții de modernizare în procesarea /marketingul produselor agricole

• 39.166.655 – Sprijin pentru investiții noi, extindere și modernizare în procesarea /marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase

10.

sM 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” 14 octombrie 2021 – 14 ianuarie 2022

20.471.752

Nr. crt.

Submăsuri/Măsuri Perioadă estimativă lansare sesiune Alocare din fondurile de tranziție (euro)
11. sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” Octombrie

50.000.000

12.

sM 6.4 „Investiții în crearea şi dezvoltarea de activități neagricole” Octombrie 100.000.000
13. sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole” Octombrie

760.000.000

14.

sM 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” – componenta infrastructura de acces agricolă Octombrie

100.660.000

 

Privacy Policy Settings