În 30 octombrie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial procedura de implementare a programului Comerț&Servicii.

Programul reprezintă o măsură de încurajare și stimulare a dezvoltării IMM-urilor care activează în sectorul de comercializare a produselor și serviciilor de piață, având ca obiectiv susținerea investițiilor, creșterea volumului de activitate și a competitivității acestor companii, precum și promovarea digitalizării și a transformării verzi a societăților românești care desfășoară activități de comerț intern și internațional.

Pot beneficia de sprijinul financiar nerambursabil companiile care desfășoară activități de comerț sau servicii, cum ar fi spre exemplu, comerț cu ridicata și cu amănuntul, activități de tipărire, de reparare, întreținere și instalare a mașinilor sau de captare, tratare și distribuire a apei. De asemenea, sunt eligibile activitățile de colectare, tratare și eliminare a deșeurilor, lucrările speciale de construcții, transporturile, serviciile de cazare sau alimentație, producția cinematografică, publicitatea și realizarea de studii de piață, activitățile juridice, de contabilitate, de arhitectură și inginerie, precum și cele sportive, recreative și distractive, tranzacțiile imobiliare și altele.

Mecanismul de finanțare prevede contractarea de credite de investiții de către antreprenori de la băncile partenere ale programului și decontarea de către MEAT a 50% din valoarea cheltuielilor eligibile stabilite prin procedură, dar nu mai mult de 500.000 lei.

Conform MEAT, înscrierile se vor desfășura online și vor fi anunțate la o dată ulterioară.

 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

 

Privacy Policy Settings