CONSTRUCTPLUS – a fost publicat Ghidul final

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că, începând cu data de 15 februarie 2024 până la data de 15 martie 2024, se deschide sesiunea de depunere a cererilor de acord pentru finanțare în baza schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanță de urgență nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii.

Programul își propune reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcții, stimularea investițiilor în județele mai puțin dezvoltate și creșterea producției interne de produse și materiale de construcții și are ca obiect susţinerea financiară a investiţiilor private pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea capacităţilor de producţie pentru produse şi materiale de construcţii.

Beneficiarii sunt întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înregistrate în scop fiscal în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul total alocat Programului este echivalentul în lei al sumei de 596 milioane euro pentru toată perioada de implementare, defalcat astfel:

  • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2023 – 2026;
  • credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2029.

Bugetul alocat pentru anul 2024 este echivalentul în lei a 149 milioane euro.

 

Sursa: MEAT

Privacy Policy Settings