DECLARAȚIA BENEFICIARULUI REAL SE VA DEPUNE ANUAL ÎNCEPÂND CU 30 APRILIE 2021

Începând cu 30 Aprilie 2021, intră în vigoare Legea 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În conformitate cu noile reglementări, s-a reinstituit obligația depunerii anuale a declarației beneficiarului real. Aceasta se va depune la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor fiscale anuale, prin Hotărârea AGA/asociatului unic, nu data depunerii efective a bilanțului.

Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali.

 

Declaraţia anuală se depune la Oficiul Registrul Comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Rămâne valabilă obligativitatea depunerii a DBR la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare a datelor beneficiarului real, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

 

Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarul real regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

Deși legea stabilește că termenul pentru depunerea anuală a declarației privind beneficiarul real este de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, antreprenorii care nu au depus încă această declarație și care erau înființați la Registrul Comerțului înainte de intrarea în vigoare a Legii 129/2019 sunt obligați să depună această declarație în termen de 90 de zile de la data încetării stării de alertă.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Totodata, dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, tribunalul specializat va putea pronunța dizolvarea societății.

 

Dacă doriți să vă indepliniți această obligație legală într-un mod cât mai facil, vă invităm să apelați cu încredere la serviciile noastre.

DMD CONCEPT vă oferă servicii de integrate de consultanță de înaltă calitate în ce privește

  • Înființări/modificări firme (inclusiv depunerea declaratiei privind beneficiarul real)
  • Contabilitate, salarizare și evidență personal
  • Accesare fonduri nerambursabile

Privacy Policy Settings