DIGITALIZAREA IMM-urilor: Ghidul a fost lansat spre consultare publică!

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat spre consultare publică Ghidul specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte:

Pilonul III. Creștere Inteligentă, Sustenabilă și Favorabilă Incluziunii, Inclusiv Coeziune Economică, Locuri de Muncă, Productivitate, Competitivitate, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Precum și o Piață Internă Funcțională, cu Întreprinderi Mici și Mijlocii Puternice

Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare

Investiția I3. Scheme de Ajutor pentru Sectorul Privat

Măsura 1. Schemă de Minimis și Schemă de Ajutor de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor

Instrument de Grant de până la 100.000 Euro pe Întreprindere care să Sprijine IMM-urile în Adoptarea Tehnologiilor Digitale

 Perioada de consultare publică este de cel puțin 30 zile calendaristice, începând cu data de 04.10.2022.

Beneficiari eligibil: întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România.

Buget apel: alocarea pentru acest apel, corespunzătoare secțiunii deschise este de 347,5 milioane euro.

 Activitățile sprijinite în cadrul investiției/operațiunii:

 • achiziții de hardware TIC;
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • achiziții de tehnologii blockchain;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziționare website de prezentare;
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între:

 • 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;
 • 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;
 • 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

Valoarea ajutorului de minimis în euro se calculează în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data semnării contractului de finanțare, și reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprindere mică și întreprindere mijlocie, respectiv 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprindere.

Cofinanțarea trebuie asigurată din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis, de către beneficiar.

Apelul este de tip competitiv.

Sursa: MIPE

Privacy Policy Settings