Digitalizarea IMM-urilor: noi modificări la Ghidul Solicitantului

Pentru a veni în sprijinul solicitanților de finantare, ca urmare a observațiilor și propunerilor primite din partea mediului de afaceri cu privire la apelul de proiecte pentru Digitalizarea IMM-urilor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a publicat corrigendum-ul nr. 3 la ghidul specific pentru apelul de proiecte numărul 1 – Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere, care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale, aferent Investiției I3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat, din cadrul Componentei C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Acesta aduce modificări atât în etapa de pregătire a proiectelor, cât și în etapa de evaluare, contractare și implementare, printre care:

  • Anul de referință devine 2022; aceasta modificare asigură premisele unei evaluări echitabile a proiectelor, astfel încât și beneficiarii înființati în anul 2021 pot calcula toți indicatorii de evaluare tehnico-economică). Totodata, introducerea anului 2022 ca bază de raportare și evaluare a indicatorilor economici vine totodată în sprijinul beneficiarilor care au fost afectați în anul 2020 ca urmare a restricțiilor provocate de criza COVID;
  • Se modifică perioada de durabilitate de la 5 ani, la 3 ani;
  • Se introduce posibilitatea de a prelungi perioada de implementare a proiectelor cu maxim 6 (șase) luni, din motive justificate, excepționale care sunt independente de voința beneficiarului, fără a depăși termenul de 30 iunie 2025.
  • Bugetul alocat apelului de proiecte se diminuează de la 347,50 milioane euro, la 327,50 milioane euro; cele 20 de milioane de euro vor fi relocați pentru o măsură dedicată susținerii digitalizării IMM-urilor din sectorul agricol, ce vor face obiectul unui alt apel.

Totodată, MIPE pune la dispoziția beneficiarilor apelului de proiecte:

  • Îndrumarul privind încadrarea întreprinderilor în categoria IMM
  • Îndrumarul privind îndeplinirea criteriilor DESI în urma implementării proiectului de digitalizare
  • Îndrumarul pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție

Apelul de proiecte va fi deschis începând cu data de 15.02.2023 până la data de 18.04.2023.

 

Privacy Policy Settings