Finanțări de până la 1 milion de euro pentru IMM-uri prin Noua Măsura 3

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a publicat astăzi spre consultare ghidul solicitantului pe care vor trebui să îl urmeze antreprenorii care doresc să obțină finanțare pentru afacerile afectate de COVID-19.

Apelul se adresează IMM-urilor, ajutorul de stat acordându-se pentru granturi pentru investiții în activități productive.

 

Tipuri de activități eligibile:

– Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului;

– Dotarea cu active corporale, necorporale.

 

Beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili nu trebuie să fie întreprinderi în dificultate în anul 2019. Întreprinderile trebuie să fie active în următoarele sectoare:

Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);

Clasa F – Construcții;

Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;

Clasa H – Transport și depozitare;

Clasa I – Hoteluri și restaurante;

Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;

Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;

Clasa P– Învățământ;

Clasa Q – Sănătate și asistență socială;

Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;

Clasa S – Alte activități de servicii.

 

Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 358.384.803,64 euro, iar valoarea maximă a ajutorului pentru o afacere este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro.

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

– 95% pentru micro întreprinderi;

– 90% pentru întreprinderi mici;

– 85% pentru întreprinderi mijlocii.

 

Noua grilă de evaluare propusă de Autoritatea de Management conține criterii diferite față de apelul anterior:

– Afacerile vor primi 40 de puncte dacă le-a scăzut cifra de afaceri în 2020 față de 2019 cu cel puțin 30%

– 40 de puncte se vor acorda dacă proiectul vizează obiective de mediu în proporție de cel puțin 90% din valoarea sa

– 5 puncte se acordă pentru firmele active pe codul CAEN unde importurile sunt mai mari decât exporturile

– 5 puncte se acordă dacă proiectul propune un produs/proces inovativ

– 10 puncte se acordă pentru creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) ≥15%.

Privacy Policy Settings