Fonduri europene pentru procesarea fructelor

AFIR a lansat in consultare publica Ghidul solicitantului pentru submasura 4.2.a Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Antreprenorii români vor putea obține noi fonduri europene cu valori maxime de câte 800.000 euro – 1.500.000 euro pentru afaceri în procesarea fructelor.

AFIR a lansat în urmă cu câteva zile in dezbatere publică, proiectul de ghid al solicitantului pentru Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol. Apelul ar urma să se lanseze în a doua jumătate a anului 2021.

Prin această măsură se va acorda un sprijin nerambursabil de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari, după cum urmează:

Întreprinderi micro şi mici – Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși. 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat. Aici intră și beneficiarii forme asociative și producătorii de băuturi alcoolice.

Întreprinderi mijlocii – Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.100.000 euro. Aici intră și beneficiarii forme asociative și producătorii de băuturi alcoolice.

Întreprinderi mari – Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro.

Beneficiari eligibili:

Fondurile nerambursabile pentru procesarea și marketingul produselor pomicole vor putea fi accesate de agenții economici cu orice fel de formă de organizare juridică, inclusiv: persoana fizică autorizată (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprindeir familiale (IF), societate cu răspundere limitată (SRL), cooperative agricole, societăți cooperative, grupurile și organizațiile de producători.

Condiții eligibilitate:

solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, conform situațiilor financiare întocmite în ultimii doi ani fiscali, a informațiilor din Certificatul constatator, a adresei emisă de bancă/băncile creditoare.

– Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv sau, în cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (pentru solicitanții  înființați cu cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare) rezultatul din exploatare este pozitiv.

– În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ.

– Chiar dacă este acceptată pierderea din exploatare pe anul anterior depunerii cererii de finanțare, trebuie îndeplinit criteriul de eligibilitate referitor la neîncadrarea în  firmă în dificultate.

– Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinanțării investiției. În cazul depunerii unei solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul/beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească existenţa cofinanţării private pentru proiect sau, după caz, cumulat pentru toate proiectele.

Privacy Policy Settings