Ghiduri PNDR 2021 publicate spre consultare: activități nonagricole, instalarea tinerilor fermieri și dezvoltarea fermelor mici

În 20 Mai, AFIR a lansat spre consultare publică ghidurile aferente submăsurile 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

 

Sub-măsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 

            Tânărul fermier reprezintă „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani)  la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

 • 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO;
 • 000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

 

Sub-măsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

 

Solicitanţi eligibili:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.
Sub-măsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici:

Solicitanţi eligibili :

 • fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă  care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • să fie persoane juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
 • să aibă studii  minime de 8 clase;
 • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare: persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare: ca PFA; II; IF; SRL.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

 

Sub-măsura 6.4 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Solicitanţi eligibili

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Cuantumul finanțării va reprezenta 70% sau 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea ajutorului este de maxim 200.000 euro, cu respectarea conditiilor ajutorului de minimis.

 

Privacy Policy Settings