Granturi pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor!

În ședința de Guvern din 15 iulie 2022 a fost aprobată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării lMM-urilor.

Printre alte reglementări, actul normativ prevede:

Măsuri pentru pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență

Finanțările vor fi asigurate din Programul Operațional Competitivitate (150 milioane euro) și de la bugetul de stat (29 milioane euro). Vor beneficia de acest sprijin aproximativ 1.000 de societăți.

Se vor finanța următoarele tipuri de cheltuieli:

  • cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție;
  • cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind dotări, cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice;
  • cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
  • cheltuieli cu transformarea digitală;
  • taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă.

Granturile vor avea valori cuprinse între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita a maximum cinci ori cifra de afaceri netă realizată în 2021, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Sursa: Guvernul României & MIPE

Privacy Policy Settings