HoReCa 2, în pregătire la nivelul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Procedura propusă în consultare publică!

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat în data de 30 septembrie 2022, spre consultare publică,  proiectul de schemă de ajutor de stat HoReCa2.

Potrivit propunerii oficiale de procedură statul ar urma să acorde noi ajutoare pensiunilor, restaurantelor, organizatorilor de spectacole și altor firme, prin Schema HoReCa 2, cu o promisiune de buget mai mare decât la prima ediție dar și cu o listă mai lungă de coduri CAEN beneficiare.

Bugetul este estimat la 550 milioane euro, echivalent în lei,  prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr estimat de 10.000 de beneficiari. 

Schema HoReCa 2 ar urma să aibă 2 piloni:

  1. Pilonul 1: Valoarea maximă a ajutorului la pilonului 1 nu depășește 500.000 EUR pe grup-întreprindere. Ajutorul va acoperi compensarea creșterii cheltuielilor totale în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 față de cele aferente aceleiași perioade a anului 2021, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.
  2. Pilonul 2: Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere. Ajutorul va acoperi compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.

Aplicanții vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre cei doi piloni.

Beneficiari eligibili

Potrivit proiectului de procedură, beneficiari de ajutor de stat vor fi:

  • structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate,
  • structuri / unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României,
  • agenții de turism licențiate,
  • ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României

Sursa: MAT

Privacy Policy Settings