Lansare apel de proiecte POR 2.2.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a lansat în data de 23 decembrie 2016, apelul de proiecte nr. POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorităţii de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finantare: 28/02/2017 ora 12:00 – 29/08/2017 ora 12:00.

Privacy Policy Settings