MADR anunță lansarea submăsurilor 6.2 și 6.4 în luna Septembrie

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 a avizat în data de 13 iulie 2021, propunerea Autorității de Management pentru PNDR privind criteriile de selecție și punctajele aferente acestora, punctajul minim, precum și alocarea anuală financiară pentru sesiunile de depunere proiecte din anul 2021.

În ceea ce privește calendarul lansării măsurilor aferente perioadei de tranziție, conform comunicatului, MADR intenționează să deschidă, în perioada urmatoare mai multe apeluri:

– în luna Iulie:

17.1 „Prime de asigurare a culturilor, plantelor şi animalelor”

9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”

– în luna August:

6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”

16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol”

– în luna Septembrie

4.1 „Investiții în exploatații agricole”

4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”

4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”

6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”

6.4 „Investiții în crearea şi dezvoltarea de activități neagricole”

4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta pentru drumuri agricole.

 

Sursa: MADR

Privacy Policy Settings