Ministerul Economiei a publicat în Monitorul Oficial, Procedura de implementare pentru programul Microindustrializare 2023, prin care microîntreprinderile, firmele mici și mijlocii (IMM) din România pot obține ajutoare pentru investiții, în valoare de max. 500.000 de lei (100.000 EUR) pe proiect.

Bugetul alocat prin Legea nr. 368/2022 de aprobare a bugetului de stat pentru implementarea măsurii în anul 2023 este de 85.000.000 lei, numărul estimat de beneficiari pentru anul 2023 fiind de 170.

Alocația financiară nerambursabilă este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Firmele beneficiare de ajutor de minimis în cadrul Programului Microindustrializare 2023 trebuie să întrumească o serie de condiții cumulate, printre care:

  1. Sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile
  2. Sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii
  3. Sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv;
  4. Persoanele fizice sau juridice, care au calitatea de asociați sau acționari și care dețin mai multe societăți, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
  5. Contractează un credit de investiții la instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere, în condițiile băncii și ale prezentului program.
  6. Menține sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de decont, pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de plată
  7. Activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program

Lista domeniilor CAEN eligibile la Microindustrializare 2023

Sunt eligibile în cadrul Programului societățile care desfășoară activități autorizate în condițiile prezentei proceduri de implementare, pe codurile CAEN Rev. 2 aferente următoarelor diviziuni:

-10 Industria alimentară;

-11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;

-13 Fabricarea produselor textile;

-14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

-15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;

-16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;

-17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;

-20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.

-21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

-22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;

-23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

-24 Industria metalurgică;

-25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații (cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului și muniției);

-26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;

-27 Fabricarea echipamentelor electrice;

-28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;

-29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

-30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;

-31 Fabricarea de mobilă;

-32 Alte activități industriale n.c.a.

Investiții eligibile la fondurile pentru Microindustralizare 2023

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe;

b) echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare;

c) tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;

d) Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;

e) autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G;

f) Achiziționarea de spații de lucru și spații de producție.

-Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de derulare a Programului.

g) Garanțiile acordate și comisioanele aplicate de instituțiile financiare nebancare creditelor de investiții contractate în cadrul programului;

h) Două plăcuțe informative obligatorii.

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/ subactivităților care sunt necesare desfășurării activității codului CAEN Rev 2 pentru care se solicită finanțare.

  

Sursa: www.startupcafe.ro

Privacy Policy Settings