Noi modificări importante la Schema HoReCa

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 1019/2021 al MEAT privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 991/2021.

Noul ordin prevede că aplicația electronică aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul Schemei va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 22 zile calendaristice de la demararea înscrierii, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Cealaltă prevedere a noului ordin de ministru schimbă anexa 7 a procedurii schemei HoReCa, adică formularul prin care se întocmește anexa la raportul de audit asumat de expertul contabil sau auditorul financiar prin care se stabilește baza de calcul a ajutorului de stat acordat unui beneficiar. Reamintim că valoarea ajutorului este de 20% din suma cu care a scăzut activitatea beneficiarului în anul 2020 față de anul 2019.

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 224/2020, baza de calcul a ajutorului va trebui certificată şi asumată de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă, membri CECCAR, selectați şi remunerați de către aplicant.

La alegere, baza de calcul poate fi certificată de către un auditor financiar sau o firmă de audit, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectați şi remunerați de către aplicant.

Ministerul Economiei a făcut apel deja la potențialii beneficiari să-și pregătească din timp raportul de expertiză contabilă, întocmit conform reglementărilor CECCAR – Standardului profesional nr. 35 „Expertize contabile” sau, după caz, a raportului de audit, întocmit conform ISRS 4400 „Misiuni pe baza procedurilor convenite”.

Alături de raport ar trebui întocmită și anexa la acesta (raportul sinteză), asumat de expertul contabil/auditorul financiar. Anexa la raport va fi realizată conform Anexei nr. 7 la procedura de implementare a schemei, care este în consultare publică.

Privacy Policy Settings