Până la 500.000 euro pentru întreprinderi mari și IMM-uri pentru independență energetică și producerea de energie verde pentru consum propriu. Proiect de OUG.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în data de 23 iunie 2022, spre consultare publică, un proiect de OUG privind instituirea unor măsuri de eficiență energetică pentru întreprinderi mari și IMM-uri, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

Proiectul de OUG are scopul de a sprijini mediul de afaceri pentru a dobândi independență energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor industriale/prestărilor de servicii și construcțiilor anexe, precum și celor specifice proceselor tehnologice cât și pentru producerea de energie verde pentru consum propriu din resurse regenerabile.

Valoarea măsurilor de eficiență energetică este de 350.000.000 euro asigurată din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, din surse alocate în cadrul Fondului de Coeziune, pentru perioada de programare 2014-2020, la care se adaugă cofinanțare asigurată din bugetul de stat în sumă de 61.764.000 euro prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Măsurile de eficiență energetică se finanțează sub formă de grant din fonduri nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

Granturile se acordă în baza unei solicitări unice per apel la nivel de beneficiar. Granturile au valoarea minimă de 50.000 euro și respectiv valoarea maximă de 500.000 euro.

Prin măsurile de eficiență energetică se finanțează următoarele categorii de investiții:

  1. Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe
  2. Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor
  3. Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi
  4. Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor

 

 

Sursa: MIPE

Privacy Policy Settings