POC 4.1.1 Investiții în activități productive – Ghid lansat spre consultare publică!

În data de 22 iunie 2022 a fost lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență” aferent Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Perioada de consultare publică este 22.06.2022-04.07.2022.

Proiectele aferente acestui apel vor finanța investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență și vor avea ca activități eligibile:

  • modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
  • dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Bugetul total alocat este de 417.830.695 euro (echivalentul a 2.065.796.739,15 lei), din care 350.000.000 euro FEDR-REACT EU, iar 67.830.695 euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Proiectele se vor depune timp de 7 zile calendaristice, începând cu 16 august 2022.

 

Sursa: MIPE

Privacy Policy Settings