Procedură implementare a schemei de ajutor în domeniul HoReCa lansată spre consultare publică

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a lansat spre consultare publică Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19

 

Beneficiari: structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, structuri de alimentaţie, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenţii de turism licenţiate şi ghizii de turism atestaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

 

Buget: bugetul schemei de ajutor este de 500.000.000 euro. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 73.211 de beneficiari.

 

Cheltuielile eligibile:

  • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
  • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);
  • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
  • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
  • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);
  • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;
  • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale
  • cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.

 

Cuantumul finanţării: Ajutorul se acordă sub forma de granturi în valoare de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN eligibile.

 

Înscrierile în cadrul Schemei se vor realiza în 2 etape distincte

Etapa 1 – creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât și datele întreprinderii eligibile.

Etapa 2 – înscriere în cadrul Schemei, în care aplicanții înscriși în prima etapă, vor completa formularul electronic de înscriere și vor încărca toată documentația necesară.

 

Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar.

Privacy Policy Settings