Programul Operaţional Regional: s-a lansat apelul de proiecte în cadrul priorităţii de investiţii 2.2 – sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor!

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a lansat în 23 decembrie 2016, apelul de proiecte nr. POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorităţii de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor.
Alocarea prezentului apel de proiecte este de 172,94 milioane EUR, din care pentru regiunea de dezvoltare regională Nord-Vest a fost alocată suma de 24,78 milioane EUR.

Proiectele se pot depune începând cu data de 23.02.2017, ora 12:00.
Data şi ora închiderii cererii de proiecte: 23.08.2017, ora 12:00

Privacy Policy Settings