Programul Start-up Nation

A fost aprobată Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, program care încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial. Prin noua schemă de ajutor “Start-up Nation – România” se acordă ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. Beneficiarii vor trebui să angajeze minim 2 salariaţi cu contract de munca pe durată nedeterminată şi să-i menţină în activitate cel puţin 3 ani.

Se estimează finanţarea în cadrul programului a unui număr de 10.000 de întreprinderi mici şi mijlocii şi crearea a minim 20.000 de noi locuri de muncă anual.

Lansarea schemei de finanţare este prevăzută pentru 01.05.2017.

Privacy Policy Settings