Proiect de HG pentru instituirea unei scheme de ajutor pentru acordarea de granturi pentru investiții companiilor din industria prelucrătoare!

Ministerul Economiei a lansat vineri în dezbatere publică, Hotărârea de Guvern privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare.

Schema de ajutor de stat are ca principal obiectiv acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice în industria prelucrătoare.

Aplicarea acesteia se va face în baza acordurilor de finanțare emise de Ministerul Economiei până la data de 31 decembrie 2023, plata ajutorului de stat urmând să fie efectuată în perioada 2022-2027, în limita bugetului anual alocat schemei, echivalent în lei al sumei de 150 milioane euro. Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 300 milioane euro, iar numărul maxim estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 20.

Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

În funcție de județ, intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat regionale acordate întreprinderilor mari sunt cuprinse între 22.500.000 de euro și 45.000.000 de euro. Intensitățile maxime pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii. Intensităţile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele mari de investiţii, respectiv cele ale căror cheltuieli eligibile depășesc echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane de euro.

În ceea ce privește cheltuielile, printre cheltuielile eligibile se numără:

  • investiţiile în active corporale și necorporale legate de demararea unei unități noi;
  • extinderea capacității unei unități existente;
  • diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate;
  • schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente;
  • crearea de noi locuri de muncă.

 Sursa: Ministerul Economiei

Privacy Policy Settings