Publicare versiuni finale ghiduri 2017 PNDR

AFIR a publicat variantele finale ale Ghidurilor solicitantului pentru finanțarea investițiilor agricole din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Ghidurile sunt valabile pentru sesiunea de primire a proiectelor din anul 2017 pentru:

  • submăsura 4.1: Investiţii în exploataţii agricole
  • submăsura 4.1A: Investiţii în exploataţii pomicole
  • submăsura 6.1: Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
  • submăsura 6.2: Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale
  • submăsura 6.3: Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
  • submăsura 6.4: Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
  • submăsura 9.1: Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol
  • submăsura 9.1A: Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

Privacy Policy Settings