Publicarea ghidurilor destinate măsurilor de eficiență energetică prin POIM și a ghidului pentru digitalizarea IMMurilor finanțat prin PNRR!

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a orgnizat săptămâna trecută o nouă sesiune de informare privind apelul POC 4.1.1 bis și ghidurile destinate măsurilor de eficiență energetică, finanțate prin POIM.

 POC 4.1.1 bis

Începând cu data de 28 septembrie 2022, solicitanții se pot înrola în aplicația IMM Recover, iar depunerea propunerilor de proiecte în aplicație se poate face începând cu 07 octombrie 2022, ora 10:00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice.

 Digitalizarea IMM-urilor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat lansarea în consultare publică a apelului pentru digitalizarea IMM-urilor. Conform celor declarate de secretarul de stat Csilla Hegedüs, apelul pentru digitalizarea IMM-urilor va fi finanțat din PNRR, cu o sumă de 350 de milioane de euro. Ghidul va fi lăsat cel puțin o lună în consultare publică.

POIM – Măsuri de eficiență energetică

Măsurile de eficiență energetică din cadrul POIM au un buget alocat de aproximativ 350 milioane de euro din Fondul de Coeziune, la care se adaugă o cofinanțare de la bugetul de stat în valoare de 61 milioane de euro: „la această sumă există posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare, fiind posibil să ajungă la o valoare de totală a alocării de 500 de milioane de euro”.

Săptămâna aceasta urmează să fie publicate în formă finală ghidurile solicitantului. Potrivit Alinei Costăchescu, consilier AM POIM: „Va fi o schemă de minimis care cuprinde toate măsurile, dar cu anumite limitări la cheltuieli. Din această schemă, din bugetul total alocat, se vor lansa, un apel dedicat sectorului agroalimentar și un altul pentru restul tipurilor de sectoare. Pe lângă schema de minimis, mai sunt două scheme: schema de ajutor de stat destinată producției de capacități de energie din surse regenerabile, unde se va proceda la fel, tot cu două apeluri competitive, cu alocare dedicată sectorului agroalimentar, și mai este o schemă de ajutor de stat dedicată eficienței energetice pentru clădiri și la fel se va proceda, cu două apeluri competitive, unul fiind cu alocare dedicată sectorului agroalimentar”.

Tipurile de întreprinderi eligibile:

 • Înființate în baza legii societăților comerciale 31/1990, legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativelor și ordonanțe de urgență 6/2011 pentru înființarea de SRL-D-uri
 • Înființate până la 31 decembrie 2021 inclusiv;
 • să fi avut un angajat la 31 decembrie 2021;
 • să nu fi fost întreprindere în dificultate;
 • să prezinte documente doveditoare ale drepturilor reale sau de creanță solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului – dacă proiectele necesită autorizație de construire;
 • să dețină cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice a gazelor naturale sau a energiei termice în funcție de tipul de finanțare solicitat;
 • să prezinte o declarație de consum total anual de energie – aceasta este solicitată în conformitate cu prevederile legale în vigoare doar acolo unde este cazul.

Criterii de eligibilitate pentru proiecte:

 • Perioada de implementare nu trebuie să depășească 31 decembrie 2023;
 • Proiectul trebuie să fie rezultatul unei analize energetice realizate de către un auditor sau un manager energetic autorizat în funcție de tipul de intervenție;
 • Proiectele care au legatură reducerea consumului de eficiență energetică trebuie să rezulte din analiza energetică că vor obține o reducere de aproximativ 10% față de indicatorii energetici inițiali;
 • Proiectul trebuie să fie asociat unei activități economice;
 • Proiectul să nu mai fi beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare pentru aceleași costuri eligibile.

Măsurile vor fi evaluate în funcție de patru criterii:

 1. Reducerea consumului de energie – pentru măsurile de eficiență energetică pentru clădiri și cele legate de echipamente;
 2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 3. Modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020 pe baza situațiilor financiare depuse la ANAF;
 4. Rata rentabilității activității operaționale în anul 2021.

Pentru proiectele care au ca și măsură producerea de energie din surse regenerabile pentru consum propriu, primul criteriu este diferit, acesta fiind:

 • Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu.

Depunerea proiectelor este estimată să înceapă undeva la mijlocul lunii octombrie. Vor fi cel puțin 10 zile de depunere.

 

Sursa:

www.fonduri-structurale.ro

Privacy Policy Settings