Se relansează Măsura 1 – „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”

Ministerul Economiei, Antreprenoritatului și Turismului (MEAT) anunță relansarea în luna Octombrie a măsurii 1 – „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”.

Relansarea măsurii de sprijin care oferă Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară în valoare de maxim 2.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii, vine cu serie de noutăți în plus față de facilitățile oferite în prima sesiune, respectiv:

Devin eligibili și beneficiarii din categoria Întreprinderilor Individuale și a Întreprinderilor Familiale, cu activitate economică în unul din domeniile precum: prelucrarea lemnului, tipărirea și reproducerea pe suporți a înregistrărilor, fabricarea calculatoarelor, alte activități industriale, comerț cu amănuntul, telecomunicații, publicitate și activități de studiere a pieței, învățământ, activități de creație și interpretare artistică, activități sportive, recreative și distractive, etc.

Devin eligibili și beneficiarii din categoria profesioniștilor, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege.

Măsura 1 face parte din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completarile si modificarile ulterioare, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020.

 

                                                                                                            Sursa:economie.gov.ro

Privacy Policy Settings