Surse de finanțare


Obiectivul general al POR 2014 – 2020 îl reprezintă creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Acest obiectiv se corelează cu obiectivul european privind creșterea competitivității Regiunilor și promovarea echității sociale.
Ne concentrăm în activitatea noastră pe Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, cu prioritățile de investiții.

FIȘĂ MICROINDUSTRIALIZARE 2016

Susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare.

citește tot


FIȘĂ SRL-D 2016 2016

Stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri

citește tot

PNDR 2014-2020 este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spațiului rural din România. Ne concentrăm în activitatea noastră pe măsuri care finanțează beneficiari privați.

4.2 Investiții în procesarea / marketingul produselor agricole

Submăsură 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 1305/ 2013, art.17, în măsură 4. Investiții în active fizice – și contribuie la domeniile de intervenție.

citește tot


4.2 Schema de ajutor de stat GBER și Schema de minimis

Stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri.

citește tot

Fondurile guvernamentale sunt puse la dispoziția agenților economici în cadrul unor sesiuni anuale de finanțare, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație.

Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri – SRL-D-CONDIȚII GENERALE 2016

Stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri

citește tot


Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare – START-CONDIȚII GENERALE 2016

Stimularea înființării de noi IMM-uri, îmbunătățirea performanțelor economice ale celor existente, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor.

citește tot


Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor pe piață -CONDIȚII GENERALE 2016

- îmbunătățirea performanțelor economice și tehnice ale operatorilor economici
-întărirea capacității operatorilor economici de promovare a produselor și serviciilor de piață
-dezvoltarea și modernizarea activității comercianților și prestatorilor de servicii pe piață

citește tot


Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii-CONDIȚII GENERALE 2016

Stimularea și sprijinirea demarării și dezvoltării structurilor economice private înființate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanțare

citește tot


Programului național de microindustrializare
CONDIȚII GENERALE 2016

Susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare.

citește tot


Programul național multianual pentru dezvoltarea IMM-urilor în mediul rural-CONDIȚII GENERALE 2016

Sprijinirea și stimularea demarării și dezvoltării structurilor economice private înființate în mediul rural prin creșterea numărului de locuri de muncă și al IMM în mediul rural

citeşte tot


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings