Schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii – HG 937/2016
CONDIȚII GENERALE


Obiectivul Programului

Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții de către întreprinderile mici și mijlocii

Bugetul schemei de minimis
Bugetul maxim alocat schemei este în valoare de 900.000.000 LEI, estimându-se un număr de 200 beneficiari.
Care sunt principalele caracteristici ale finanțării?

Valoare minimă proiect: 4.500.000 LEI
Valoare maximă finanțare: 5.000.000 LEI
Procent maxim finanțare regiunea N-V:
• 70% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici
• 60% pentru întreprinderi mijlocii

Cine poate beneficia de finanțare?

Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
• Sunt înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 sau în baza Legii nr. 1/2005
• Sunt întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, în baza Legii nr. 346/2004
• Au capital social integral privat
• Au sediu social/puncte de lucru, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și își desfășoară activitatea pe teritoriul României
• Activitatea (codul CAEN) pentru care solicită finanțare este eligibilă în cadrul schemei de ajutor de stat și autorizată la momentul depunerii cererii de decont
• Nu au datorii restanțe la bugetul general consolidat al statului și la bugetele locale (atât pentru sediul social cât și pentru punctele de lucru)
• Nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment, executare silită, închidere operațională sau suspendare temporară a activității
• Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, denumite în continuare OTIMMC, de recuperare a unui ajutor de stat ori de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată
• Nu intră în categoria “ întreprinderilor în dificultate” definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament

Ce se finanțează?

Sunt eligibile pentru finanțare cheltuieli aferente investițiilor inițiale:
• construcții pentru desfășurarea activității pentru care s-a solicitat finanțarea
• achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, aparate și instalații de măsurare, control și reglare
• investiții în active necorporale amortizabile referitoare la brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală; acestea nu pot depăși 50% din costurile totale eligibile aferente investiției
Investiția inițială reprezintă investiția în active corporale și necorporale, legate de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente sau diversificarea producției unei unități.


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings