FONDURI EUROPENE 2014 - 2020


POR 2014-2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Ne concentrăm în activitatea noastră pe măsuri care finanțează beneficiari privați.

 
PRIORITATE DE INVESTIȚII 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Programul are ca și obiectiv consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare.

citește tot


 
PRIORITATE DE INVESTIȚII 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Programul are ca și obiectiv îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate.

citeşte tot

PNDR 2014-2020 este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spațiului rural din România.
Ne concentrăm în activitatea noastră pe măsuri care finanțează beneficiari privați.

MASURA 4: Investiții în active fizice, cu submasurile:
 
4.2 Investiții în procesarea / marketingul produselor agricole

Submăsură 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 1305/ 2013, art.17, în măsură 4. Investiții în active fizice – și contribuie la domeniile de intervenție

citește tot


 
4.2 Schema de ajutor de stat GBER și Schema de minimis

Stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri.

citește tot

MASURA 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor, cu submasurile:
 
6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Sub-măsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” se încadrează, conform Regulamentului nr. (UE) 1305/2013, art.19, în măsura 06 „Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor” şi contribuie la domeniul de intervenție 2B ”Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor”, precum şi domeniul de intervenţie secundar - DI.3a.

citește tot


 
6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Programul are ca și obiectiv stimularea mediului de afaceri din mediul rural, creșterea numărului de activități neagricole desfășurate în zonele rurale, dezvoltarea activităților neagricole existente, etc.

citește totAbonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings