SUBMĂSURĂ 6.1. – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Varianta consultativă


Contribuția submăsurii:

Sub-măsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” se încadrează, conform Regulamentului nr. (UE) 1305/2013, art.19, în măsura 06 „Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor” şi contribuie la domeniul de intervenție 2B ”Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor”, precum şi domeniul de intervenţie secundar - DI.3a.

Scop

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are ca scop:
- instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca șefi/ manageri ai unei exploatații agricole;
- îmbunătățirea managementului, creșterea competitivității sectorului agricol, precum și conformitatea cu cerințele de protecție a mediului, igiena și bunăstarea animalelor și siguranța la locul de muncă;
- submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabilit în România, cu un nivel minim de cunostințe de bază, să se instaleze ca șefi/manageri ai exploatației;
- creșterea numărului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi/manageri de exploatatie;
- incurajarea tinerilor si a familiilor din mediul rural de a se stabili in mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei nationale.

Solicitanți eligibili

Categoriile de solicitanti eligibili in functie de forma de organizare sunt:
- individual și independent, ca persoană fizică autorizată (PFA)
- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II)
- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF) - asociat unic si administrator al unei societati cu raspundere limitata (SRL) - asociat majoritar si administrator al unei societati cu raspundere limitata - SRL

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a primi sprijin, in cadrul submasurii 6.1, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- să se încadreze în categoria microintreprinderilor și întreprinderilor mici;
- deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de finanțare);
- deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre condițiile care vor fi dezvoltate în secţiunea dedicată formării profesionale la prezentul Ghid;
- prezintă un plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri;
- beneficiarul isi va stabili domiciliul și sediul social în UAT în care este inregistrată exploatația sau în zona limitrofă a UAT în care este inregistrată exploatația;
- implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
- solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării;
- înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul va face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată;
- în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor și condiția referitoare la exisțenta platformei de gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii cererii de finanțare, planul de afaceri va predeve în mod obligatoriu amenăjari de gestionare a gunoiului de grajd;
- în cazul tinerilor care au locuit înafara țării trebuie să fi avut loc de muncă în domeniul agricol în afara granițelor pentru cel puțin 3 luni în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare sau să fi absolvit în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare un program de stidiu în domeniul agricol: postuniversitar, universitar, preuniversitar.

Pregatirea profesionala a tanarului fermier

Sunt eligibili solicitantii care au varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii cererii de finantare si au absolvit minimu 8 clase, dar trebuie de asemenea sa detina competente si aptitudini profesionale indeplinind una dintre urmatoarele conditii:
- studii medii/superioare in domeniul agricol/veterinar/ economie agrara; sau
- formare profesionala prin studii/ curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara;
- competente in domeniul agricol/ veterinar/ economie agrara dobandite prin participare la programe de instruire/ initiere/ specializare care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC;
- angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de maximum 33 luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului dar până la data de 30 Septembrie 2023;

Sprijin financiar

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim 3/ 5 ani (perioada de 5 ani se aplica doar in sectorul pomicol) si este de:
- 50.000 Euro pentru exploatatiile intre 30.000 SO si 50.000 SO;
- 40.000 Euro pentru exploatatiile intre 12.000 SO si 29.999 SO.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de suma forfetara in doua transe astfel:
- Nu va depăși 200.000 euro/beneficiar pe durată a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive

Sprijinul pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de prima, în doua tranșe de plată autorizate de AFIR, astfel:
- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finantare;
- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a planului de afaceri, fara a depasi 3 ani de la semnarea contractului de finantare;


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings