SUBMĂSURĂ 6.4. – sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
CONDIȚII GENERALE


Contribuția măsurii la domeniile de intervenție:

• 5C – Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a sub-produselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bio-economiei
• 6A – Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

Scop

• Stimularea mediului de afaceri din mediul rural
• Creșterea numărului de activități neagricole desfășurate în zonele rurale
• Dezvoltarea activităților neagricole existente
• Crearea de locuri de muncă
• Creșterea veniturilor populației rurale
• Reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban
• Diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activități neagricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale

Beneficiari eligibili

• Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou-înființate (start-ups) din spațiul rural
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zonă rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate

Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole:
• fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton
• fabricarea produselor chimice, farmaceutice
• activități de prelucrare a produselor lemnoase
• industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente
• fabricare produse electrice, electronice

Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc)

Investiții legate de furnizarea de servicii:
• servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare
• servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice
• servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit
• activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice
• servicii tehnice, administrative, etc.
Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement.
Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleti și brichete) în vederea comercializării.

Cheltuieli eligibile

a) Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor
b) Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalații și echipamente noi
c) Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
• mijlocul de transport să fie încadrat în categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces în cabină
• să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. că autovehicul special/specializat pentru activitatea propusă prin proiect
• în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în vigoare
• Mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități decât cele propuse prin proiect

Sprijin financiar

• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%
• Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% în următoarele cazuri: pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agro-turism; pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități neagricole
• Sprijinul financiar nu va depăși 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive
• Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin această sub‐masura este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului

Perioada de implementare

• Maxim 24 luni pentru proiectele cu achiziție simplă
• Maxim 36 luni pentru proiectele cu construcții


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings