POR-Axa 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

PRIORITATE DE INVESTIȚII 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
CONDIȚII GENERALE


Obiectivul specific al Axei Prioritare

Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate

Caracterstici

Valoarea finanțării: 200.000 EUR-1.000.000 EUR
Rata maximă de finanțare nerambursabilă:
• Pentru componența de ajutor regional
întreprinderi mijlocii (cu 50 – 249 salariați):
45% pentru proiectele care se realizează în regiunea Vest
60% pentru proiectele care se realizează în regiunile NE, NV, S, SV, SE și Centru
întreprinderi mici (cu 10 – 49 salariați):
55% pentru proiectele care se realizează în regiunea Vest
70% pentru proiectele care se realizează în regiunile NE, NV, S, SV, SE și Centru
• În ce privește cheltuielile finanțate prin ajutor de minimis, rata maximă de finanțare este de 90%
Perioada de realizare a activităților proiectului este de maximum 36 luni de la semnarea contractului de finanțare și nu poate depăși 31.12.2023.

Caracteristici de eligibilitate

• IMM-uri non-agricole din mediul urban sau întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural
• Domeniul de activitate în care se realizează investiția (CAEN) este eligibil
• Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă de cel puțin 1 an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
• Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
• Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate
• Locul de implementare a proiectului este în mediul urban (IMM-uri non agricole) și respectiv în mediul rural (întreprinderi mijlocii non-agricole

Investiții eligibile

Finanțabile prin ajutor de stat:
1. Investiții în active corporale
• lucrări de construire/modernizare și extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente
• achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natură mijloacelor fixe
• achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare

2. Investiții în active necorporale:
• brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare
• instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului
Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiție inițială, în sensul normelor ajutorului de stat regional.

Finanțabile prin ajutor de minimis:
• Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat
• Certificarea sistemelor de management calității (ISO 9001), mediului (ISO 14001), siguranței alimentelor (ISO 22000), sănătății securității ocupaționale (OHSAS 18001), securității informațiilor (ISO/IEC 27001), energiei (ISO 50001), calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), serviciilor (ISO/IEC 20000), responsabilității sociale ( 8000), simple integrate
• Investiții specifice procesului de internaționalizare (participarea la târguri, misiuni comerciale expoziții internaționale)
Valoarea componenței finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea investiției.
<>Nu eligibile care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings