Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii-Start-up Nation-România
CONDIȚII GENERALE 2018 (PROIECT PROCEDURĂ)


Obiectivul Programului

Programul are ca și obiectiv încurajarea și stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Bugetul schemei de minimis

Bugetul maxim alocat schemei pentru anul bugetar 2018, este în valoare de 2.000.000.000 LEI, estimându-se un număr de maxim 10.000 de beneficiari

Care sunt principalele caracteristici ale finanțării?
Valoarea maximă finanțare: 200.000 LEI
Procent maxim finanțare: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile
Cine poate beneficia de finanțare?

Societăți comerciale încadrate în categoria IMM, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
• sunt înființate în baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și completările ulterioare
• sunt întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, în bază Legii nr. 346/2004
• este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică
• au capital social integral privat
• asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate
• sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României
• codul CAEN pentru care se solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat a fi desfășurat la momentul decontului, conform Legii 359/2004
• sunt înființate de către personae fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017
• nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale
• nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost
• nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității
• nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalităti aferente
• este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care se aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere

Ce se finanțează?

• Echipamente tehnologice, IT, mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul afferent
• Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț (clădiri, hale de producție, spații amenajate pentru activități de prestări servicii, producție și comerț, inclusiv din elemente prefabricate)
• Achiziționarea de mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorificr, doc plutitor, șalupe maritime pentru călătorii, ambarcațiuni fluviale de agreement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
• Achiziționarea de echipamente (fără instalații) în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie
• Achiziționarea de echipamente de încălzire sau climatizare (fără instalații)
• Salarii, utilități și cheltuieli aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț
• Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activității solicitantului
• Achiziționarea de active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize etichetare ecologică
• Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țara membră UE
• Taxa pe valoare adăugată (TVA) nedeductibila pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal
• Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării, maxim 8.000 lei
• Software-uri necesare desfăsurării activitătii pentru care se solicită finanțare inclusiv licențe și software pentru comerțul on-line
• Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings