Programul naţional de microindustrializare
CONDIŢII GENERALE 2019 (PROIECT PROCEDURĂ)


Obiectivul Programului

Susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare

Bugetul schemei de minimis

Pentru sesiunea 2019 a fost alocat un buget de 22.678.000 LEI
Număr minim estimat de 50 beneficiari

Care sunt principalele caracteristici ale finanțării?
Valoarea maximă finanţare: 450.000 LEI
Procent maxim finanţare: 90% din valoarea cheltuielilor eligibile
Domenii eligibile

• 10 Industria alimentară
• 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
• 13 Fabricarea produselor textile
• 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
• 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
• 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
• 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
• 1811 Tipărirea ziarelor
• 1812 Alte activități de tipărire n.c.a
• 20 Fabricarea substanțelor si produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059
• 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice
• 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
• 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
• 24 Industria metalurgică
• 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv masini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
• 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
• 27 Fabricarea echipamentelor electrice
• 28 Fabricarea de masini, utilaje şi echipamente n.c.a.
• 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
• 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040
• 31 Fabricarea de mobilă
• 32 Alte activități industriale n.c.a.

Cine poate beneficia de finanțare?

Societăți comerciale încadrate în categoria IMM, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
• Sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 sau în baza OUG 6/2011
• Au capital social integral privat
• Asociații/administratorii care dețin mai multe societăți pot aplica în cadrul programului cu o singură societate
• Au sediu social, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și își desfășoară activitatea pe teritoriul României
• Codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului
• Nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale
• Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 EUR pe durată a trei exerciții financiare
• Au cel puțin un an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri
• Au transmis cerere de renunțare parțială/totală la finanțare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale implementate prin OTIMMC, în cadrul cărora a semnat contract de finanțare în ultimii 3 ani
• Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității
• Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile și penalitățile aferente
• Au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale prin OTIMMC, de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanții care au beneficiat de finanțare în cadrul programelor naționale în ultimii 3 ani)

Ce se finanțează?

• Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfășurării activității
• Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale
• Autoutilitare din categoria N1, N2, N3 (excepţie vehicule simbol G)
• Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (francize, etichetare ecologică, licențe), software pentru comerțul on-line, software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicita finanțare
• Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimanta / copiator / multifuncționala, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video,etc)
• Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție, inclusiv din elemente prefabricate
• Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 Mobilier, 3.2 Aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
• Realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate
• Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare
• Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de lucru sau producție
•Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societății aplicante
• Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorat F.N.G.C.I.M.M., pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului
• Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings