Schema de granturi pentru industria prelucrătoare, publicată în Monitorul Oficial!

În cursul zilei de 4 august 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare.

Bugetul schemei este de 300 de milioane de euro, iar solicitanți eligibili sunt întreprinderile cu activitate economică în următoarele sectoare eligibile la finanțare:

 • CAEN 11 – Fabricarea băuturilor;
 • CAEN 13 – Fabricarea produselor textile;
 • CAEN 14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • CAEN 15 – Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • CAEN 16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

*Cu exceptia codului 1610

 • CAEN 17 – Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • CAEN 19 – Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
 • CAEN 20 – Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice;
 • CAEN 21 – Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
 • CAEN 22 – Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • CAEN 23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • CAEN 25 – Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii;
 • CAEN 26 – Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • CAEN 27 – Fabricarea echipamentelor electrice;
 • CAEN 28 – Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • CAEN 29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
 • CAEN 30 – Fabricarea altor mijloace de transport;
 • CAEN 31 – Fabricarea de mobilă;
 • CAEN 32 – Alte activităţi industriale n.c.a.;
 • CAEN 33 – Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor;
 • CAEN 38 – Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile;

Cheltuieli eligibile:

 1. a) costurile investițiilor în active corporale și necorporale;
 2. b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiții inițiale, calculate pe o perioadă de 2 ani;
 3. c) o combinație între lit. a) și b) de mai sus

Beneficiarii trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul dintre ultimele 3 exerciții financiare încheiate; au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;
 • capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 de lei;
 • investițiile realizate au o valoare reprezentând echivalentul în lei al sumei de minimum 3 milioane de euro.

Privacy Policy Settings